• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Risk in focus - hot topics for Internal Audit 2023 PDF Print E-mail
There are no translations available.

За седма поредна година "Рискът във фокус - Горещи теми за вътрешния одит" очертава ключови рискове, които Ръководители на вътрешен одит от големи по мащаб и икономическа мощ организации от Европа определят като значими. Целта на публикацията е да подпомогне всички професионалисти да подготвят своята независима оценка на риска, както на етап годишно планиране така и при определяне на обхвата на всеки един одитен ангажимент, като предложи обобщение на събраните мнения и очертае извлечените поуки от проведеното изследване.

Проучването, което предостави база за настоящия доклад бе проведено през март и април тази година, като данните бяха събрани чрез количествено изследване, в което взеха участие Ръководители вътрешен одит от 15 европейски държави. Институтът на вътрешните одитори в България издава настоящия доклад в партньорство с институтите от тези държави и благодари за активната роля на участвалите негови членове.

Ето как участниците подредиха най-важните 10 риска през тази година:

1. Киберсигурност и сигурност на данните (82%);

2. Човешки капитал, многообразие и управление на талантите (50%);

3. Макроикономическа и геополитическа несигурност (46%);

4. Промени в регулациите (44%);

5. Дигитални промени, нови технологии и изкуствен интелект (38%);

6. Климатични промени и устойчивост на околната среда (37%);

7. Непрекъсваемост на бизнеса, управление на кризи и реакция при бедствия (36%);

8. Верига на доставки, аутсорсинг и трети страни (34%)

9. Финансов, ликвиден риск и риск от несъстоятелност (28%);

10.Организационно управление и корпоративно докладване (25%).

Повече за тези рискове, кои са останалите приоритетни области можете да научите от пълния доклад тук.

Съвета следва да използва силата на вътрешния одит за да се справи със силно въздействащите рискове връхлитащи като „перфектна буря“ организацията. Можете да изтеглите специално подготвено резюме на "Рискът във фокус - Горещи теми за вътрешния одит" предназначено за членовете на съвета и висшето ръководство тук.

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.