• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
„Инструменти и техники за начинаещи вътрешни одитори“ 24-25.10.2019 г. Печат Е-мейл

Обучителен семинар:

„Инструменти и техники за начинаещи вътрешни одитори“

24-25 октомври 2019 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Преглед на приложимите международни стандарти от The IIA, засягащи изпълнението на различни видове одитни ангажименти;

· Набавяне на информация, необходима за изпълнението на одитни ангажименти;

· Техники за анализ на рискове и контроли, разработване на програма за одит, формиране на извадки, разработване на тестове и изготвяне на работни документи, приложими за всички одитни ангажименти;

· Избрани техники и инструменти за целите на конкретен тип одитни ангажименти;

· Практически упражнения за придобиване на умения в използването на демонстрираните техники и инструменти.

ЛЕКТОРЪТ:

Денислав Соколов, СВОПС е член на Управителния съвет на ИВОБ, притежава дългогодишен опит като лектор на теми от областта на вътрешния одит, както и над 9 години опит като преподавател в УНСС и НБУ.

Участва активно в създаването на звеното по вътрешен одит в Държавен фонд „Земеделие“ и от 13 години е негов ръководител.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

Придобиете практически умения за използване на различни одитни техники и инструменти, с цел извършване на одитните ангажименти по-ефективно и ефикасно.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Вътрешни одитори или консултанти в сферата на вътрешния одит.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 24-25.10.2019 г. в рамките на един ден и половина в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 18.10.2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 21.10.2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 18.10.2019 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.