• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: “Одит на информационни системи – организация, провеждане и техники. Как да бъдем успешни ИТ одитори?“.10-11.10.2019 г. Печат Е-мейл

Обучителен семинар:

“Одит на информационни системи – организация, провеждане и техники. Как да бъдем успешни ИТ одитори?“

10-11 октомври 2019 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Организация на одитния ангажимент.

· Планиране;

· Описание на процеса;

· Определяне на прилежащи цели, рискове и контроли;

· Съставяне на одитна програма;

· Провеждане на встъпителна среща;

· Извършване на работа на място;

· Документиране;

· Събиране на доказателства;

· Оформяне на констатации и препоръки;

· Докладване на резултатите;

· Проследяване на поетите ангажименти.

2. Техники за ИТ одит.

· Организационни мерки - преглед на процесите, политики, процедури и др.;

· Разделение на задълженията;

· Оценка на ИТ рисковете;

· Присъщи рискове;

· Остатъчни рискове;

· Оценка на контролите;

· Планиране на непрекъсваемост на бизнеса;

· Анализ на данни и формиране на извадки;

· ИТ общи контроли (IT General Controls);

· ИТ контроли, интегрирани в използваните приложения (IT Application controls) - входящи и изходящи контроли, реконсилатори.

3. Какво е необходимо, за да бъдем успешни ИТ одитори?

· Твърди умения;

· Знания, опит, експертиза, сертификация;

· Меки умения;

· Познаваме ли себе си?

· Какво мислят другите за нас?

· Ефективна комуникация – презентиране на идеите и усвояване на изкуството на изслушването.

ЛЕКТОРЪТ:

Владимир Кавалов, CISA, има над 25 години опит в ИТ сферата, като половината от тях са във финансовия сектор. През годините е работил като системен администратор, специалист по информационна сигурност, ръководител на ИТ отдел и ИТ одитор. Има интереси в областта на информационните технологии, по-специално в развитието, внедряването, одита и консултациите. Ръководил е значими проекти, свързани с осъществяване на миграция и внедряване на ERP системи, внедряване на MS Active Directory, както и различни решения за управление и мониторинг на информационни системи и процеси и информационна сигурност. Последните десет години извършва одитни и консултантски ангажименти в области като: информационна сигурност, управление на ИТ, управление на рискове, съответствие със стандарти (ISO 27001, PCI DSS) и др.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

· Планирате и провеждате одит на информационни системи;

· Управлявате ефективно и ефикасно кибер рисковете, чрез внедряване на мерки и контоли;

· Осъществявате мониторинг на системите и измервате резултатите от приложените мерки;

· Определите и развиете качествата, необходими на успешните ИТ одитори.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

· Одитори – вътрешни и външни;

· Мениджъри – висши и оперативни.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 10-11 октомври 2019 г. в рамките на един ден и половина в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 04 октомври 2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 07 октомври 2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 04 октомври 2019 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.