• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
QIAL ПДФ Печат Е-мейл

Международният институт The IIA разработи нова квалификационна програма, която има за цел да открои лидерите в професията по вътрешен одит Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL).

QIAL се фокусира върху следните умения:

· Управление на вътрешния одит – управление на екип, ресурси, планиране и осигуряване на качеството.

· Организационно лидерство – Предоставяне на задълбочена оценка на управлението на организацията, риска и контрола и влияние върху корпоративното мислене (корпоративната култура).

· Етика – Въвеждане на стандарти за професионално поведение, култура на опазване на ресурсите и социална отговорност.

· Иновации и лидерство на промяната – влияние за подобряване на процесите чрез въвеждане на водещи практики в областта на вътрешния одит.

QIAL има три нива на квалификация:

Развиващ се лидер (Aspiring Leader), Нов лидер (New Leader) и Опитен Лидер (Experienced Leader?).

Изисквания

Изисквания

Развиващ се лидер (Aspiring Leader)

Нов лидер (New Leader)

Опитен лидер (Experienced Leader)

Притежаване на сертификат CIA

ДА

НЕ

НЕ

Професионален опит

5 години в областта на вътрешния одит или сходна дейност

15 години общ управленски опит

15 години общ управленски опит, от които три като Ръководител вътрешен одит

Други изисквания

В момента е Ръководител вътрешен одит

Работил е като Ръководител вътрешен одит поне 3 от последните 5 години

Решаване на казус 1

?

?

Портфолио за професионален опит

Решаване на казус 2

?

?

Решаване на казус 3

?

?

20-минутна презентация: Кандидатите подават тема, върху която да подготвят презентация за следващия етап. След презентацията е предвидена сесия за задаване на въпроси.

?

?

?

90-минутно интервю: Интервюто се основава на личния и професионален опит на кандидата.

?

?

?

Последваща-квалификация

Последващо професионално развитие (Continuing Professional Development - CPD)

Последващо професионално развитие (Continuing Professional Development - CPD)

Последващо професионално развитие (Continuing Professional Development - CPD)

Етапи за придобиване на квалификация QIAL

QIAL Методология

Описание

Времетраене

Три казуса

Кандидатите правят критичен анализ на сложна информация , за което изготвят писмен отговор

3-4 часа за всеки казус

Портфолио за професионален опит

Ръководителите вътрешен одит с дълъг професионален опит могат да заместят етапа на решаване на казуси , като надлежно докажат професионалния си опит предоставяйки подкрепяща документация.

Презентация

Кандидатите подават тема, върху която да подготвят презентация за следващия етап. След презентацията е предвидена сесия за задаване на въпроси.

20 минути

Интервю

Интервюто се основава на личния и професионален опит на кандидата.

90 минути

Цени

Член

Други заинтересовани лица

Регистрационна такса

US$ 250

US$ 300

Решаване на казус или Портфолио за професионален опит 1

US$ 450

US$ 600

Решаване на казус или Портфолио за професионален опит 2

US$ 450

US$ 600

Решаване на казус или Портфолио за професионален опит 3

US$ 450

US$ 600

Презентация

US$ 950

US$ 1,150

Интервю

US$ 1,450

US$ 1,750

 

Кандидатите, които желаят да придобият тази квалификация, могат да направят това чрез регистрация в CCMS

Институтът на вътрешните одитори в България, към момента не администрира процеса по придобиване на тази квалификация.

Повече информация относно изискванията и формулярите, които всеки кандидат по квалификационна програма QIAL трябва да подготви, можете да откриете на страницата на Глобалния институт (натисни тук)

След придобиване на квалификацията, кандидатите са задължени да поддържат своите познания и умения чрез непрекъснато професионално развитие (Continuing Professional Development, CPD). Притежателите на сертификатa подават своите CPD доклади по електронен път в системата CCMS (Certifications Candidate Management System), която се намира на сайта на The IIА.

Материали за подготовка за изпита можете да откриете тук.

Повече информация относно непрекъснато професионално развитие (Continuing Professional Development, CPD) ще можете да намерите тук . 

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.