• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Privacy Print E-mail

Available only in Bulgarian.

Институтът на вътрешните одитори в България (оттук насетне наричан ИВОБ) защитава анонимността на потребителите на сайта www.iiabg.org. Моля прочетете настоящата страница - тя ще ви даде информация как използваме данните получени при посещението на настоящия сайт. Запазваме си правото да променяме настоящата политика по всяко време без предупреждение, затова Ви молим да проверявате за такива промени всеки път, когато посещавате сайта.

Всеки път, когато ни предоставяте лични данни чрез сайта ние се съгласявате те да бъдат събирани и обработвани съгласно настоящата политика.

Какви данни събираме?
Ние записваме вашият IP адрес, за да можем да обменяме информация с Вас през Интернет. Когато посещавате сайта правейки запитвания, сваляйки публикации или изисквайки допълнителна информация, може да бъдете помолени да предоставите допълнителни данни като например вашето име, адрес, телефон или адрес за електронна кореспонденция.

Как използваме събраните данни?
Използваме събраните данни, за да можем да предоставим информация на Вас или Вашата компания. Възможно е да използваме данните предоставени от вас, за провеждане на наши проучвания за клиенти и посетители на сайта. Правим това, за да можем по-добре да вникнем в нуждите на нашите посетители, настоящи и потенциални клиенти. Тези проучвания се използват само от ИВОБ и имат анонимен характер. Когато ни предоставяте данни трябва да имате предвид, че те могат да бъдат изпратени и съхранени навсякъде по света. Винаги когато събираме и съхраняваме някакви данни ние се грижим за тяхното сигурно обработване и съхранение.

На кого можем да направим достояние Вашите данни?
Вашите данни могат да бъдат предоставени на други Институти на вътрешните одитори. С изключение на горе изложения случай ние не предоставяме Вашите данни на никого, освен ако не сме задължени да го направим от закона

Хипервръзки
Този сайт съдържа хипервръзки към други сайтове, но настоящата политика се отнася само за сайта на ИВОБ (www.iiabg.org). Политиката не се отнася за никой от външните сайтове, към които има връзки този сайт. Ние не носим отговорност за защитата на данните от страна на други сайтове.

Сигурност
За съжаление не е възможно сигурността на данните предавани през Интернет или други публични мрежи да бъде 100% гарантирана. Въпреки това ние правим всичко възможно да защитаваме данните на нашите потребители.

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.