• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Печат Е-мейл

 

Управителен съвет

 


Председател на УС на ИВОБ

Йордан Карабинов, CIA, ACCA, MBA

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тeлефон: +359 888 414567

Представяне:

Стартирах своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г. От 2000 г. продължих да работя като мениджър Вътрешен одит в Холандия последователно за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и Арвин Меритор. Притежавам MBA от IMD, Швейцария от 2004 г. От 2008 г. съм Управляващ съдружник във фирмата JK&Partners, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска. Основните цели, които си поставям в качеството си на Председател на УС на ИВОБ, са по-голяма приемственост, повишаване на членската маса, намаляване цената на обученията и повишаване на тяхното качество и разнообразие. Ще работя за защита на интересите на вътрешните одитори пред различни държавни институции и съсловни организации, както и повишаване на статута им в очите на широката общественост и работодателските организации.


Заместник-председател на УС на ИВОБ

Снежина Ставрева, CIA, CGAP, CRMA, CISA

Представяне:

Снежина Ставрева е започналa своята кариера през 1995 година като младши одитор в одиторската фирма „Ажур ТДМ“ ООД с управляващ съдружник, ДЕС - Трифон Рахнев, регистриран одитор с диплома № 0047. От 2000 г. продължава своята кариера в областта на вътрешния одит и работи като старши вътрешен одитор в Алианц България и БТК АД (Виваком). През 2008 година е наета като старши консултант по вътрешен одит и услуги за управление на риска в Делойт Одит ООД. От 2011 година до 2013 година работи като Ръководител “Вътрешен одит” във ВМ Финанс Груп АД, където е отговорна за одитиране на 14 дружества в Групата. В периода 2014 – 2015 година работи на свободна практика като консултант в фирма JK & Partners Ltd., която предоставя услуги в областта на вътрешния одит и управление на риска. От 2016 година до сега е Ръководител „Вътрешен одит“ в БОРИКА АД. Снежина е един от основателите на Института на вътрешните одитори в България през 2003 година. През 2004 година е основен участник в издаването на първия брой на списание „Вътрешен одитор“ и в последствие е била член на редакционния съвет на списанието. Активно участва в дейността на Института като е публикувала статии в списание „Вътрешен одитор“, участва като преподавател обучения, които се организират от Института и като лектор на конференциите на професионалната гилдия на вътрешните одитори.Снежина е сертифициран вътрешен одитор  (CIA) и Сертифициран одитор на информационни системи (CISA), притежава и сертификати CGAP и CRMA.


Членове на УС на ИВОБ


Огнян Тодоров, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

В сферата на контрола работя вече повече от 21 години. През 1994г. станах  част от семейството на финансовите ревизори в Държавен финансов контрол, а по-късно през 2001г. преминах към младото отроче на контрола, а именно вътрешния одит (в  АДВФК). Преминавайки през МФ дирекция „Вътрешен контрол“ (2005-2006г.) и натрупвайки страхотен теоретичен опит вкл. и от международни експерти, от ноември 2006г. имам честа и удоволствието заедно с моите колеги да изграждаме и да ръководя звеното за вътрешен одит в Национална агенция за приходите. Увличайки се от идеята за публичност (изразена от много колеги одитори) и мотото на ИВОБ (прогрес чрез споделяне на знания и опит), бих искал чрез моята работа като член на УС на ИВОБ да допринеса за развитието на „добри практики“ в тази област. Бих искал на нашите форуми да споделяме все повече информация за това как се случват нещата при нас, от презентиране в зала тип „класна стая“ да преминем към дискутиране и фасилитиране на „кръгли маси“. Казват, че в интернет има всичко, че вече дойде „ерата на интернет на нещата“! А дали е така за работата на одиторите???

 


Елена Кюркчийска, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Професионалният ми опит е в областта на вътрешния одит, вътрешния контрол, финансите и счетоводството. Земала съм длъжностите финансов ревизор, главен финансов ревизор и държавен вътрешен одитор в АДФК към Министерството на финансите; главен експерт в ЦХЗФУК и ЦХЗВО на дирекция „Вътрешен контрол“ в МФ; ръководител на звеното за вътрешен одит в МВнР; финансист на дипломатическа мисия в чужбина, а от началото на 2011 г. съм директор на дирекция „Вътрешен одит“ в БНТ. Имам опит като лектор по финансово управление и контрол и вътрешен одит в Школата по публични финанси към МФ и в различни проекти. Член съм на ИВОБ от неговото създаване. От 2010 г. съм член и на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами в България. В ИВОБ отговарям за работата на Комисията по членство и етика. Съпричастна съм към развитието на професията „Вътрешен одитор“ и участвам активно за популяризирането й, както и за привличането на нови членове на ИВОБ.


Андреана Иванова, CIA, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Професионалната си кариера започва през 2008 г. като паралелно с изучаването на висшето си образование работи като счетоводител в различни счетоводни къщи. Започва своето развитие в сферата на вътрешният одит през 2013 г. в Министерство на земеделието и храните като вътрешен одитор. През 2016 г. започва работа в международна застрахователна компания като старши вътрешен одитор. Андреана Иванова е завършила през 2011 г. Технически университет  - гр. София, специалност Стопанско Управление с придобита кваликафиционна степен “Бакалавър”, а през 2013 г. придобива и степен “Магисър по финанси” в Университет по национално и световно стопанство - гр. София. През 2019 г. Завършва курс за мениджърски умения в училището по мениджмънт в Блед.


Денислав Соколов, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:


Правила за дейността на Управителния съвет изтегли от тук.


 

Контролен съвет

 


Председател на КС на ИВОБ

Янаки Янакиев, CRMA, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Вече 27 години работя в областта на банковото дело. Завърших УНСС, като специализирах „Финансов контрол“ и реших изцяло да се насоча в тази област. Имах много предизвикателства през тези години, минах през различни нива и позиции в това нелеко поприще. Работих в БНБ около 18 години в областта на контрола, като съвместно с чужди консултанти налагахме международни надзорни практики. Преминах различни форми на обучения в страната и чужбина, което беше изключително полезно и обогатяващо професионалния ми опит. В последните осем години, ръководя звеното за вътрешен одит в Българска банка за развитие. Смятам, че винаги има нещо ново и различно, с което човек може да предизвика себе си.


Членове на КС на ИВОБ

Мария Илиева, CGAP, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, Регистриран търговски медиатор

Представяне:

Професионалният ми опит започна като одитор в АДФИ и в последствие в Сметната палата на РБ. Член съм на ИВОБ от неговото създаване, била съм част и от редакционния съвет на списание „Вътрешен одитор“. За разширяване на кръгозора ми в областта на одита допринесоха както специализацията ми „Контрол, оценка и одит на публичните разходи“ в Националното училище по администрация (ENA), Франция, така и участието ми в Одитния регулаторен комитет към Европейската комисия. По-късно приех предизвикателството да променя фокуса си по отношение на управлението на публичните средства и погледна нещата от другата страна, заемайки ръководни административни позиции в различни организации като КФН, КПНРО, НОИ. В момента следя за отчетността на публичните разходи на държавно ниво.


Валентин Ангелов, CIA, CRMA Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:


 

Комисии, подпомагащи дейността на Управителния съвет

 

Комисия за членство и етика (Правила за дейността)

Комисия по сертификация и обучение (Правила за дейността)

Комисия по популяризиране на професията (Правила за дейността)

 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.