• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
За нас Печат Е-мейл

IIABG logoИнститутът на вътрешните одитори в България - ИВОБ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписано в регистъра на Софийски градски съд – фирмено отделение с решение № 7 от 12.08.2003 год. на СГС по ф.д. № 3995/1990 год. Институтът е правоприемник на Съюза на финансовите ревизори в България – неправителствена организация, създадена на 14.04.1990 год., която в продължение на 13 години съдействаше активно за оптималното функциониране на националната финансово-контролна система и защитаваше правата и творческите интереси на членовете си.

На 28 юни 2003 год. Управителният съвет на международния институт The Institute of Internal Auditors Inc., основан в САЩ през 1941 година и днес представляващ над 175 000 специалисти от над 246 филиала в целия свят, предостави на сдружението статут на негов филиал за територията на Република България. Съгласно сертификат, ИВОБ е с право да развива всички дейности на филиал на Институт на вътрешните одитори – превод, публикуване и разпространение на Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит и Етичния кодекс, както и краткосрочно и дългосрочно обучение в областта на вътрешния одит за одитори, счетоводители и финансисти. Другите основни дейности, които ще развива института са в областта на разпространението на стандартите за оценка дейността на вътрешните одитори и изследване, разпространение и промоция на знания и информация по вътрешен одит и финансов контрол. Институът на вътрешните одитори в България бе приет на 18.10.2003 год. в Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит (ECIIA ), която развива дейността си от 1982 година и в момента обединява 35 страни от Европа и от района на Африка и Азия, близко до Средиземно море, заедно с над 40 хиляди вътрешни одитори.

 

Устав на Института на вътрешните одитори в България

Етичен кодекс

 

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.