• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: „Комплексен подход към етиката в организацията – одиторският принос“ 27.02.2020 г. Печат Е-мейл

Обучителен семинар:

„Комплексен подход към етиката в организацията – одиторският принос“

27 февруари 2020 г., 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Етиката като регулаторен механизъм;

· Етиката като част от нематериалните активи на организацията;

· Кодекси за поведение, правила, стандарти, процедури;

· Комплексен подход към етиката в организацията;

· Включване на етични правила в правни разпоредби – нормотворческият подход;

· Етичните отговорности на мениджмънта;

· Одиторският принос към етичната устойчивост на организацията.

ЛЕКТОРЪТ:

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF, MSM е адвокат и притежава магистърски степени по „Право” и по „Охрана на обществения ред и борба с престъпността” от Академията на МВР –София, по „Публични финанси” от УНСС – София и по „Науки за мениджмънта” от Университета в Лиеж, Белгия и докторска степен по политология от Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Има множество специализации в Австрия, Белгия, САЩ, Индия, Унгария, Ирландия, Словения и други страни. Преподавал е в УНСС, Югозападния университет „Неофит Рилски”, в Школата по публични финанси към Министерството на финансите и в Института на вътрешните одитори в България, като от много години преподава в Нов български университет и в Института по публична администрация. Г-н Младенов дълго време е бил консултант в публичния сектор. Понастоящем е адвокат, преподавател, независим учен, изследовател в областта на юридическите професии и дейности. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Експертиза: право, юридически професии и дейности, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ Е:

Анализиране и синтезиране на комплексните етични измерения, касаещи организациите и от частния, и от публичния сектор, едновременно с одиторския принос, като обучението се развива на базата на нормативен анализ и синтез, съдебна практика, дискусии, експертни мнения, становища, въпроси и отговори.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Ръководители на отдели „Вътрешен одит“, вътрешни одитори и всички, които проявяват интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 27 февруари 2020 г. в рамките на един ден, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 21 февруари 2020 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 24 февруари 2020 г.

· При отказ от участие, изпратен до 21 февруари 2020 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.