• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
“Справяне със стреса и техники за управление на времето”, 08.11.2019 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

“Справяне със стреса и техники за управление на времето”

08.11.2019 г., 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:


· Разбирането за „управлението” на времето като организационен ресурс и компонент в системата за осигуряване на производителността и ефективността на труда;

· Избягването на прокрастинацията, прекъсванията, неефективни методи за самоорганизация и работни навици, които водят до „пилеене” на време и енергия;

· Осмислянето на влиянието, което имат потребностите, навиците и личността ни върху използването на времето;

· Определянето на реалистични, измерими цели в плановете за действие и тяхното съгласуване по спешност и важност;

· Ползата от делегирането на задачи и отговорности на сътрудниците за справянето с обема от задачи и недостига на време.


ЛЕКТОРИ:


Д-р Пламен Димитров е експерт с повече от 35-годишна практика в сферата на психологията, организационното консултиране и психотерапията. Tой е регистриран консултант по организационно развитие.


Георги Атанасов е психолог с професионален практически опит в сферата на криминалната и организационната психология.


ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:


Подобрите уменията си за „управление” на времето и стоящата зад него динамика на личната си ефективност. Ще научите как да постигнете повече в реално време и без стрес. Ще повишите производителността и ще намалите напрежението и риска от прегаряне в професията.


СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:


Които искат да подобрят своята компетентност при реализиране на потенциала си в управлението на времето, задачите и стреса в работата. Програмата е изцяло ориентирана към „учене чрез действие” и стимулира участниците да се ангажират с практическото прилагане на нови подходи за повишаване на личната им производителност и отговорността на деловите партньори и подчинените.

Обучението предлага пакет от техники и инструменти за оптимизация на личния стил на изпълнение на работните задачи, управлението на приоритетите и организционните ангажименти в работните взаимоотношения със значими партньори.

В хода на работата си участниците в обучението изследват връзката между използването на времето и стреса в екипа и организацията, и възможностите си да подобрят баланса между самоорганизирани усилия и организационно значими резултати чрез използването на нови психологически и поведенчески модели за лична и екипна ефективност.


ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:


Семинарът ще се проведе на 08.11.2019 г. в рамките на един ден в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки.

Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 01.11.2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 04.11.2019 г.

При отказ от участие, изпратен до 01.11.2019 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.