• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: "GDPR – нова парадигма за защита на личните данни“ - 14-15.02.2019 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

„GDPR – нова парадигма за защита на личните данни“

14-15 февруари 2019 г., 14 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Основни понятия и принципи, свързани с обработването на лични данни. Специфики на прилагането на принципа на отчетност. Права на субектите на данни и условия за упражняването на правата на субекта на данни;

2. Администратор и обработващ лични данни – права и задължения;

3. Стъпки за постигане на съответствие с изискванията на Регламент 2016/679;

4. Технически и организационни мерки за осигуряване на нужното ниво на защита на личните данни;

5. Специфики на защитата на личните данни на работното място;

6. Съдебни претенции на основания от GDPR;

7. Административни санкции на основания от GPPR;

8. Дисциплинарни санкции на основания от GPPR.

ЛЕКТОРИТЕ:

Александра Цветкова e експерт по правни аспекти на информационните технологии, с тесен фокус в направленията електронно управление, електронно правосъдие, защита на лични данни и сигурност. Притежава магистърска степен по информатика със специализация по електронен бизнес и електронно управление. От 2008 г. подпомага активно публичния и частния сектор при взимането на стратегически решения и управлението на съвременните политики в областта на информационните и комуникационните технологии, като с нейно участие са реализирани редица стратегически и законодателни инициативи в тези области.

През годините отговаря за цялостното управление и изпълнение на повече от 75 проекта, включително такива, занимаващи се с генерирано от потребителите съдържание, интелигентно наблюдение и сигурност онлайн и неприкосновеност на личния живот и защита на данните в частния сектор. В качеството си на експерт участва в изготвянето на правно-организационни анализи, проучвания и консултации в областта на ИКТ правото и организационното преструктуриране и изготвянето на законодателни актове в областта на ИКТ и на защитата на лични данни, както и като обучител по теми в областта на правните аспекти на информационните технологии. Понастоящем е хоноруван преподавател по правни, етични и социални аспекти на изкуствения интелект към Факултета по математика и информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF, MSM е адвокат и притежава магистърски степени по „Право” и по „Охрана на обществения ред и борба с престъпността” от Академията на МВР –София, по „Публични финанси” от УНСС – София и по „Науки за мениджмънта” от Университета в Лиеж, Белгия и докторска степен по политология от Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Има множество специализации в Австрия, Белгия, САЩ, Индия, Унгария, Ирландия, Словения и други страни. Преподавал е в УНСС, Югозападния университет „Неофит Рилски”, в Школата по публични финанси към Министерството на финансите и в Института на вътрешните одитори в България, като от много години преподава в Нов български университет и в Института по публична администрация. Г-н Младенов дълго време е бил консултант в публичния сектор. Понастоящем е адвокат, преподавател, независим учен, изследовател в областта на юридическите професии и дейности. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Експертиза: право, юридически професии и дейности, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ Е:

· Да се запознаете със основни понятия и принципи, свързани с обработването на лични данни и основните положения на Общия регламент за защита на личните данни;

· Да разберете правата и задълженията на администратора обработващ лични данни;

· Да разберете стъпките за постигане на съответствие с изискванията на Регламент 2016/679;

· Да научите какви технически и организационни мерки са необходими за осигуряване на нужното ниво на защита на личните данни;

· Да получите практически насоки в някои юридически измерения на рисковете при осигуряване на съответствие във връзка с прилагането на регламента;

· Да извлечете афинитет към рационален подход при интерпретиране на различните отговорности свързани с регламента, по отношение на организацията и свързаните с нея лица евентуални съдебни претенции, административни и дисциплинарни санкции.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Ръководители на отдели „Вътрешен одит“, вътрешни одитори, служители по защита на данните, мениджъри, юристи, инспектори и всички, които проявяват интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 14 и 15 февруари 2019 г. в рамките на два дни в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 14 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 08.02.2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 11.02.2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 08.02.2019 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.