• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГЛОБАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ МАЙК ПЕПЪРС В БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

 

ПРИЗНАНИЕ ЗА ИВОБ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ГЛОБАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ МАЙК ПЕПЪРС В БЪЛГАРИЯ

България беше една от трите държави, които посрещнаха Председателя на Управителния съвет на Глобалния институт на вътрешните одитори – Джеймс Майкъл Пепърс, CIA, QIAL, CRMA, CPA време на неговото пътуване в Европа.

На 16.04.2018 г. той беше на посещение в Министерство на финансите, където се срещна с началника на кабинета и Председател на одитния комитет на Министерството на финансите г-н Георги Йорданов и с г-н Стефан Белчев – директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и заместник-председател на УС на ИВОБ. Срещата премина под формата на изключително интересен диалог и обсъждане на предизвикателствата пред професията „вътрешен одитор“. Засегнати бяха различни въпроси, свързани с методологията, независимостта и компетентността на одиторите като цяло.

Програмата на г-н Пепърс продължи със среща с Председателя на Комисията за финансов надзор – г-жа Карина Караиванова. Майкъл Пепърс беше очарован от разбирането за значението на одита, което демонстрира г-жа Караиванова и готовността й за подкрепа на професията.

По-късно в ролята на домакин на г-н Пепърс беше г-н Цветан Цветков – председател на Сметна палата. В срещата там участваха още Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Тома Дончев, директор на дирекция „Развитие на одитната дейност“ в Сметната палата и Вяра Ангелова, директор на дирекция "Международна дейност и проекти".

Разговорът се завъртя около предизвикателствата пред вътрешния одит в този му етап на развитие в страната. Председателят на Сметната палата обясни какви са различията в устройството и управлението на публичния сектор у нас в сравнение с други страни членки на ЕС по отношение на вътрешния одит. Как основен проблем е функционалната независимост на вътрешния одит в публичния сектор. Ръководителят на вътрешния одит в бюджетна организация на практика проверява ръководителя на институцията, който го е назначил и може да го освободи. Г-н Цветков разясни, че за да се преодолее тази зависимост, в България вече са създадени одитни комитети, които да подкрепят вътрешните одитори в тяхната мисия. Според него развитието на вътрешния одит трябва да се осъществява в две посоки – подкрепа и обучение на одитни комитети и лобиране за осигуряване на функционална независимост.

Вътрешният одит у нас все още не се приема като необходимост от мениджърите, а като задължение и дори като своеобразна тежест за тях и една от причините е, че е задължителен, изтъкна като проблем г-жа Ваня Донева. Според нея е необходимо да се предприемат и действия за обучение на вътрешните одитори така, че да могат по убедителен начин да представят своята работа и нейната полезност.

На среща със студенти в Университета за национално и световно стопанство Майкъл Пепърс представи професията „вътрешен одитор“ и акцентира върху огромното й значение за подобряване на дейността на организациите. Г-н Пепърс обърна внимание на качествата, които трябва да притежава един вътрешен одитор - умение за преценка и смелост за предприемане на правилни действия за избягване на рискове, стремеж към непрекъснато развитие и усъвършенстване и др. Ректорът на УНСС – проф. д-р Стати Статев връчи на Майкъл Пепърс плакет за званието „почетен професор на УНСС по вътрешен одит“, възпоменателен медал „Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ и сертификат за изнесената лекция.

Финалът на официалната част от посещението беше срещата с членове на ИВОБ. Пред тях Майкъл Пепърс сподели какви са актуалните области, които вътрешните одитори трябва да имат предвидкултура, кибер сигурност, данни и комуникация. Част от презентацията му беше как трябва да въздействаме с работата си и да се стремим да постигаме положителна промяна. Именно това е и причината, която кара г-н Пепърс да продължава да ходи с желание на работа след толкова години опит – малките промени, които вижда в резултат на работата си. Майкъл Пепърс има дългогодишен опит като доброволец в различни инициативи на Глобалния институт. Той сподели, че е важно човек да подкрепя каузи и инициативи, които имат значение за него и доброволния труд за професионалната организация изисква усилия и време, но може да предложи и много възможности.

За ИВОБ беше изключителна привилегия да посрещне Председателя на Глобалния институт на вътрешните одитори, особено имайки предвид, че през 2018 г. се навършват 15 години от обявяването на ИВОБ за филиал на международната организация. Той даде положителна оценка на усилията и работата на ИВОБ през тези години и изрази готовност да подкрепя института в бъдеще.

Джеймс Майкъл Пепърс, CIA, QIAL, CRMA, CPA е Ръководител вътрешен одит на Тексаския университет, който е сред най-големите висши учебни заведения в САЩ с годишен оперативен бюджет около 18 млрд. щ.д.

Майкъл Пепърс е посветил живота си на професията и е заемал множество доброволчески и лидерски позиции, сред които член на Съвета по стандартите за вътрешен одит, където активно е участвал в създаването на Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит. Към настоящия момент е председател на Управителния съвет на Глобалния институт на вътрешните одитори. Преди това е бил заместник-председател на Глобалния институт 2016 – 2017, участвал е в Управителния съвет на Северноамериканския Институт на вътрешните одитори, вкл. като председател.

 

Снимки от посещението на Майк Пепърс може да разгледате във фейсбук страницата на ИВОБ 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.