• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
CFSA Печат Е-мейл

Програмата за сертифициран одитор на финансови услуги (CFSA) е специално изготвена за целите на одиторите в банкови и кредитни институции, застрахователни и презастрахователни дружества, инвестиционни дружества, финансови регулатори и борси. Кандидатите по програмата избират в коя област да се профилират и да положат изпит – банки, застрахователни дружества и борси.

Ако целта ви е да продължите да се развивате като професионалист в сферата на одита на финансови услуги и искате да демонстрирате вашите задълбочени познания за финансовите услуги, сертификатът CFSA е точно за вас.

Изпитът

Изпитите за придобиване на CFSA се полагат чрез компютърно-базиран тест, което позволява тяхното провеждане през цялата година в над 500 локации по целия свят.

В България изпитите се провеждат в сертифицираните от Pearson Vue (www.pearsonvue.com) центрове:

· ITCE (бул. "Цариградско шосе" № 115 Г, ет. 1, Бизнес център "Мегапарк", 1784 София).

· "С.А.Н.-ПРО" ООД – Варна (ул. „Христо Самсаров“ № 14)

Изпитът се провежда само на английски език и се състои от 115 затворени въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен. Времето за провеждане на изпита е 2 ч. 55 мин.

80 % от изпита за CFSA проверява знанията на кандидатите в четири общи области, както следва:

· Област I: Одит на финансови услуги (25 – 35%);

· Област II: Одит на финансови продукти (25 – 35%);

· Област III: Одит на финансови процеси (25 – 35%);

· Област IV: Регулаторна среда (10 - 20%)

Останалите 20 % са в една от следните специфични области, от които кандидатът трябва да избере:

· Банки: Продукти, процеси и регулаторна среда – професионално ниво;

· Застраховане: Продукти, процеси и регулаторна среда – професионално ниво;

· Борси: Продукти, процеси и регулаторна среда – професионално ниво.

Кандидатите не могат да изберат да бъдат тествани върху повече от една дисциплина. Сертификатът по програма CFSA е един и не разграничава на коя от дисциплините се е явил кандидатът.

Кандидатстване

Кандидатстването по програмата се осъществява чрез онлайн приложението на The IIA - Certification Candidate Management System /CCMS/, което е създадено специално да Ви подпомага при регистриране и кандидатстване за всички изпити по сертификационните програми на Глобалния институт. Освен това приложението ще Ви даде възможност да преглеждате своята изпитна история, статус по отделните сертификационни програми, да обновявате Вашата лична информация и да се свържете по всяко време с отдела за обслужване на клиенти към Глобалния институт при настъпване на проблем.

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7

Достъпът до Certification Candidate Management System /CCMS/ се осъществява чрез потребителско име и парола.

При забравена парола, моля изберете FORGOT YOUR PASSWORD (ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА). Използвайте тази опция също ако вече сте кандидатствали  по сертификационните програми на The IIA, но никога не сте имали профил в CCMS.

Ако сте нов кандидат по сертификационните програми на The IIA, Вие ще трябва да създадете нов профил в CCMS, като изберете FIRST TIME USERS (НОВ ПОТРЕБИТЕЛ).

Моля, запознайте се с подробното ръководство на потребителя за работа с CCMS на английски език тук.

При нужда от съдействие или проблем със системата CCMS (Certifications Candidate Management System), не се колебайте да се свържете с представител на ИВОБ или с екипа за обслужване на клиенти на The IIA на телефон: +1-407-937-1111 и/или електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Навигационното меню на системата, намиращо се в ляво на екрана, ще Ви даде възможност да промените своята лична информация и парола за достъп, да проследите: документирани всички действия в системата, напредъка по всички сертификационни програми на The IIA, да попълните формуляр за регистрация по всяка от сертификационните програми на The IIA и да удостоверите изпълнението на изискванията за Непрекъснато професионално обучение (CPE) за вече придобит сертификат.

За да кандидатствате по сертификационна програма CFSA, изберете менюто COMPLETE A FORM (ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР).

Важно е да знаете, че системата Ви позволява достъп единствено до формуляри, които имате право да попълвате.

Менюто COMPLETE A FORM (ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР) се състои от три раздела:

NEW FORM (НОВ ФОРМУЛЯР) - всички формуляри са групирани по наименованието на сертификационните програми. Изберете заглавието на дадения раздел, за да се покажат или скрият всички формуляри, включени в него. В случай че не успеете да завършите попълването на определен формуляр, Вие можете да го запазите и завършите по-късно. Формулярът автоматично се премества в IN-PROCESS FORMS.

IN-PROCESS FORMS (НЕЗАВЪРШЕНИ ФОРМУЛЯРИ) - съдържа всички незавършени формуляри. Изберете формуляра, за да го завършите или редактирате.

COMPLETED FORMS (ПОПЪЛНЕНИ ФОРМУЛЯРИ) - съдържа всички завършени формуляри.

След успешното попълване на формуляр за регистрация по програма CFSA, ще трябва да изберете как желаете да заплатите съответната такса - по банков път, чек или чрез кредитна или дебитна карта.

TАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИЗПИТ CFSA СА КАКТО СЛЕДВА:

Членове

Нечленове

Регистрационна такса

$ 115

$ 230

Такса за явяване на  изпит

$ 380

$ 495

След като сте попълнили формуляра и плащането е извършено и обработено, ще получите автоматична електронна поща EVENT-BASED EMAIL (EBE), съдържаща следващи стъпки, ако са необходими такива и потвърждение за извършеното плащане.

Всеки кандидат по програмата трябва да отговoри на определени изисквания, включително за образование и професионален опит.

За да отговори на тези изисквания, кандидатът по програма CFSA трябва да попълни и подаде в Института на вътрешните одитори в България следните формуляри:

- характеристика на кандидата;

- професионален опит;

- диплома за образование;

- копие на валиден документ за самоличност.

 

Изисквания за образование

Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен - има се предвид 4 – годишен курс на обучение - (или по-висока) или неин еквивалент от акредитиран университет.

Кандидати, които не отговарят на горните условия за образование, могат да кандидатстват по програма CFSA, ако притежават две години „след гимназиално“ образование и 3 професионален опит в сферата на финансовите услуги (За допълнителна информация относно тази възможност, моля свържете се с ИВОБ).

Необходими документи: Копие от диплома.

Изисквания за професионален опит

Кандидатите трябва да притежават две години професионален опит в областта на одита на финансови услуги. Формулярът за професионален опит трябва да бъде подписан от бивш или настоящ ръководител на кандидата и/или от притежател на сертификат по програмите на The IIA.

Кандидатите могат да се регистрират по програмата и да се явяват на изпит, преди да отговарят на изискванията за професионален опит, но няма да получат сертификат CFSA, докато не бъдат изпълнени всички изисквания на програмата.

Необходими документи: Формуляр за професионален опит

Характеристика на кандидата

Кандидатите трябва да показват висок морал и професионално отношение и да спазват Етичния кодекс, който е е част от Международните професионални практики по вътрешен одит на The IIA. Това следва да бъде удостоверено с формуляр-характеристика на кандидата, който трябва да е подписан от бивш или настоящ ръководител на кандидата и/или от притежател на сертификат по програмите на The IIA.

Необходими документи: Формуляр-характеристика на кандидата

Документи за самоличност

Кандидатите трябва да предоставят копие от валиден паспорт или лична карта.

Срокове

Кандидатите по сертификационната програма разполагат с период от 4 години от приемането и одобрението на документите за кандидатстване, в рамките на който трябва да положат успешно изпита. Ако кандидатът не успее да се сертифицира по програмата в този срок, заплатените такси ще бъдат анулирани и не подлежат на възстановяване. В този случай кандидатът трябва да започне процесът от начало, изпълнявайки всички изисквания.

Конфиденциалност

Кандидатите по програмата се съгласяват да запазят конфиденциалността на изпита като не трябва да дискутират спецификите на съдържанието на изпита с трети страни, освен с The IIA и ИВОБ. Непозволено разкриване на материал и информация от изпита ще бъде считано за нарушение на Етичния кодекс и може да доведе до прекратяване участието на кандидата в сертификационната програма или други мерки.

Етичен кодекс

Кандидатите се съгласяват да спазват Етичния кодекс на The IIA.

Продължаващо професионално обучение (СРЕ)

След придобиване на сертификат по програмата, кандидатите са задължени да поддържат своите познания и умения .чрез продължаващо професионално обучение (СРЕ).

Притежателите на сертификатa подават своите CPE доклади по електронен път в системата CCMS (Certifications Candidate Management System), която се намира на сайта на The IIА.

С изискванията за това може да се запознаете тук.

 

За допълнителна информация се свържете с ИВОБ.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.