• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
CIA Печат Е-мейл

 

Програмата Сертифициран вътрешен одитор (CIA) е единствената глобално призната сертификационна програма за вътрешни одитори и от стартирането си през 1973 г. е стандарт за компетентност и професионализъм в сферата на вътрешния одит. В процеса на подготовка кандидатите придобиват знания и умения и се запознават с различни инструменти и бизнес практики, чрез които могат да допринесат значително за успеха на своята организация.

Сертификатът CIA е ключът към вашия професионален успех. Той ще отвори пред Вас много възможности за кариерно развитие и ще увеличи доверието и уважението към Вас.

Сертификатът CIA :

· Ще Ви отличи и ще демонстрира професионалните ви знания и умения пред вашите колеги и клиентите на организацията;

· Ще развие познанията Ви по отношение на добрите бизнес практики;

· Ще положи основата на вашия стремеж към непрекъснато усъвършенстване и развитие.

Успешното сертифициране по тази програма е ценно постижение, което Ви осигурява професионално предимство, независимо дали сте одитор или ръководител на звено за вътрешен одит, одит мениджър, риск мениджър или студент в областта на счетоводството и контрола или друга специалност.

Изпитът

Изпитите за придобиване на CIA се полагат чрез компютърно-базиран тест, което позволява тяхното провеждане през цялата година в над 500 локации по целия свят.

В България изпитите се провеждат в сертифицираните от Pearson Vue (www.pearsonvue.com) центрове:

· ITCE (бул. "Цариградско шосе" № 115 Г, ет. 1, Бизнес център "Мегапарк", 1784 София).

· "С.А.Н.-ПРО" ООД – Варна (ул. „Христо Самсаров“ № 14)

Изпитът се състои от следния брой въпроси:

- Част I – 125 въпроса, време за решаване – 2 ч. 30 мин. (150 мин.)

- Част II – 100 въпроса, време за решаване – 2 ч. (120 мин.)

- Част III – 100 въпроса, време за решаване – 2 ч. (120 мин.)

Кандидатстване

Кандидатстването по програмата се осъществява чрез онлайн приложението на The IIA - Certification Candidate Management System /CCMS/, което е създадено специално да Ви подпомага при регистриране и кандидатстване за всички изпити по сертификационните програми на Глобалния институт. Освен това приложението ще Ви даде възможност да преглеждате своята изпитна история, статус по отделните сертификационни програми, да обновявате Вашата лична информация и да се свържете по всяко време с отдела за обслужване на клиенти към Глобалния институт при настъпване на проблем.

Достъпът до Certification Candidate Management System /CCMS/ се осъществява чрез потребителско име и парола.

При забравена парола, моля изберете FORGOT YOUR PASSWORD (ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА). Използвайте тази опция също ако вече сте кандидатствали  по сертификационните програми на The IIA, но никога не сте имали профил в CCMS.

Ако сте нов кандидат по сертификационните програми на The IIA, Вие ще трябва да създадете нов профил в CCMS, като изберете FIRST TIME USERS (НОВ ПОТРЕБИТЕЛ).

Моля, запознайте се с подробното ръководство на потребителя за работа с CCMS на английски език тук.

При нужда от съдействие или проблем със системата CCMS (Certifications Candidate Management System), не се колебайте да се свържете с представител на ИВОБ или с екипа за обслужване на клиенти на The IIA на телефон: +1-407-937-1111 и/или електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Навигационното меню на системата, намиращо се в ляво на екрана, ще Ви даде възможност да промените своята лична информация и парола за достъп, да проследите: документирани всички действия в системата, напредъка по всички сертификационни програми на The IIA, да попълните формуляр за регистрация по всяка от сертификационните програми на The IIA и да удостоверите изпълнението на изискванията за Непрекъснато професионално обучение (CPE) за вече придобит сертификат.

За да кандидатствате по някоя от отделните части на изпит CIA, изберете менюто COMPLETE A FORM (ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР).

Важно е да знаете, че системата Ви позволява достъп единствено до формуляри, които имате право да попълвате (напр. ако сте положили успешно първа част на програма CIA, ще имате достъп единствено до формулярите за втора и трета част).

Менюто COMPLETE A FORM (ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР) се състои от три раздела:

NEW FORM (НОВ ФОРМУЛЯР) - всички формуляри са групирани по наименованието на сертификационните програми. Изберете заглавието на дадения раздел, за да се покажат или скрият всички формуляри, включени в него. В случай че не успеете да завършите попълването на определен формуляр, Вие можете да го запазите и завършите по-късно. Формулярът автоматично се премества в IN-PROCESS FORMS.

IN-PROCESS FORMS (НЕЗАВЪРШЕНИ ФОРМУЛЯРИ) - съдържа всички незавършени формуляри. Изберете формуляра, за да го завършите или редактирате.

COMPLETED FORMS (ПОПЪЛНЕНИ ФОРМУЛЯРИ) - съдържа всички завършени формуляри.

След успешното попълване на формуляр за регистрация по програма CIA и/или явяване на изпит CIA I, II и III част, ще трябва да изберете как желаете да заплатите съответната такса - по банков път, чек или чрез кредитна или дебитна карта.

TАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИЗПИТ CIA СА КАКТО СЛЕДВА:

Членове

Нечленове

Студенти/ Преподаватели

Регистрационна такса

$ 115

$ 230

 

$ 65

Част I

$ 280

$ 395

 

$ 230

Част II

$ 230

$ 345

 

$ 180

Част III

$ 230

$ 345

 

$ 180

След като сте попълнили формуляра и плащането е извършено и обработено, ще получите автоматична електронна поща EVENT-BASED EMAIL (EBE), съдържаща следващи стъпки, ако са необходими такива и потвърждение за извършеното плащане.

Всеки кандидат по програмата трябва да отговoри на определени изисквания, включително за образование и професионален опит.

За да отговори на тези изисквания, кандидатът по програма CIA трябва да попълни и подаде в Института на вътрешните одитори в България следните формуляри:

- характеристика на кандидата;

- професионален опит;

- диплома за образование;

- копие на валиден документ за самоличност.

Срокове

Кандидатите по сертификационната програма разполагат с период от 4 години от приемането и одобрението на документите за кандидатстване, в рамките на който трябва да положат успешно всички изпити. Ако кандидатът не успее да се сертифицира по програмата в този срок, всички взети части ще бъдат анулирани, а заплатените такси не подлежат на възстановяване.

Конфиденциалност

Кандидатите по програмата се съгласяват да запазят конфиденциалността на изпита като не трябва да дискутират спецификите на съдържанието на изпита с трети страни, освен с The IIA и ИВОБ. Непозволено разкриване на материал и информация от изпита ще бъде считано за нарушение на Етичния кодекс и може да доведе до прекратяване участието на кандидата в сертификационната програма или други мерки.

Етичен кодекс

Кандидатите се съгласяват да спазват Етичния кодекс на The IIA.

Продължаващо професионално обучение (СРЕ)

След придобиване на сертификат по програмата, кандидатите са задължени да поддържат своите познания и умения чрез продължаващо професионално обучение (СРЕ). Притежателите на сертификатa подават своите CPE доклади по електронен път в системата CCMS (Certifications Candidate Management System), която се намира на сайта на The IIА.

С изискванията за това може да се запознаете тук.

За допълнителна информация се свържете с ИВОБ.

ОТГОВОРИТЕ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ, НАЧИНА НА КАНДИДАТСТВАНЕ И СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА CIA МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

Демонстрирайте своите знания и умения в областта на вътрешния одит и своята готовност да се явите на отделните части на изпит CIA, като решите новите практически тестове издание на The IIA. Въпросите са базирани на структурата на отделните части на изпит CIA и са достъпни в предпочитан от кандидата времеви график.

Certified Internal Auditor (CIA) Practice Tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.