• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Documents Print E-mail

Available only in Bulgarian.

Стратегия за развитие на ИВОБ 2009-2013 изтегли от тук

Рамка на ИВОБ за одит на проекти, съ-финансирани от Оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС изтегли от тук

Становище на ИВОБ относно Наредба № 1 от 17 януари 2011 за условията, реда и начина на извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност, издадена от Министерство на финансите изтегли от тук

Доклад за дейността на Института на вътрешните одитори в България за 2011 г. изтегли от тук

Годишен финансов отчет на ИВОБ за 2011 г. изтегли от тук

1. Счетоводен баланс към 31.12.2011 г. изтегли от тук

2. Отчет за приходите и разходите за 2011 г. изтегли от тук, тук и тук

3. Годишна данъчна декларация за 2011 г. изтегли от тук

Отчет за изпълнението на бюджета  на ИВОБ за 2011 г. изтегли от тук

Oтчет за дейността и бюджета на Института на вътрешните одитори в България за периода 30.06.2010-31.05.2011 г. изтегли от тук и тук.

 
Copyright © 2019. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.