• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НИВАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

ОТСТЪПКА ОТ РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА ПО ПРОГРАМА CGAP

Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL)

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2014 Г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 4/2014

Международни професионални практики по вътрешен одит

с приложение-книжка: Актуализация от 01.01.2013 г.

Международни професионални практики по вътрешен одит Международни професионални практики по вътрешен одит

Наръчник за външна оценка на качеството

Учебно помагало CIA, част I

Изменения в Международните професионални практики по вътрешен одит (IPPF)The IIA's 2014 International Conference
Глобален институт на вътрешните одитори

Международен институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

Логен ООД

ISACA

Асоциация на индустриалния капитал в България

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.