• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

Програма на обученията - 2015 г.

Годишен абонамент - 2015 г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 6/2014

Наръчник за външна оценка на качеството

Учебно помагало CIA, част I

Audit and Risk Committees News from EU Legislation and Best Practices

Актуално

ПРОТОКОЛ № 28/21.03.2015 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ИВОБ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИВОБ ЗА ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УС НА ИВОБ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015-2017 Г.

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2015 Г.

Становище на УС на ИВОБ по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Промени в докладването на CPE точки

Преходен план за кандидатите по програма CIA

Позиция на Глобалния институт относно ” Три линии на защита”

Проучване "10 години модерен вътрешен одит в България"

Важно за кандидатите по сертификационна програма CIA

Обучителен семинар „ Преговори и отстояване на позицията на Вътрешния одит в трудни ситуации“, 14 май 2015 г.

Oбучителен семинар: „Важни промени в данъчните закони и основните моменти, касаещи дейността по вътрешен одит“, 15 май 2015 г.

Обучителен семинар: „Оценка на качеството на дейността по вътрешен одит ”, 21-22 май 2015 г.

 The CBOK 2015 Global Internal Audit Practitioner Survey
Глобален институт на вътрешните одитори

Международен институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

Логен ООД

ISACA

Асоциация на индустриалния капитал в България

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.