• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

Видеообучение на тема: "Вътрешен анализ на адекватността на капитала (ICAAP) - Ролята на вътрешния одит"

Програма на обученията - 2015 г.

Годишен абонамент - 2015 г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 1/2015

Наръчник за външна оценка на качеството

Учебно помагало CIA, част I

Audit and Risk Committees News from EU Legislation and Best Practices

Актуално

ПРОТОКОЛ № 28/21.03.2015 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ИВОБ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИВОБ ЗА ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УС НА ИВОБ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015-2017 Г.

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2015 Г.

Становище на УС на ИВОБ по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Промени в докладването на CPE точки

Позиция на Глобалния институт относно ” Три линии на защита”

Проучване "10 години модерен вътрешен одит в България"

Редовно Общо събрание на ИВОБ, 12 юни 2015 г.

Обучителен семинар: „Оценка на качеството на дейността по вътрешен одит ”, 21-22 май 2015 г.

Обучителен семинар: „Управление на корпоративната сигурност в обичаен и извън обичаен контекст“, 27 май 2015 г.

Глобален институт на вътрешните одитори

Международен институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Логен ООД

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

ISACA

Асоциация на индустриалния капитал в България

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.