• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

Отстъпка от регистрационна такса по програма CIA

Видеообучение на тема: "Вътрешен анализ на адекватността на капитала (ICAAP) - Ролята на вътрешния одит"

Програма на обученията - 2015 г.

Годишен абонамент - 2015 г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 2/2015

Международни професионални практики по вътрешен одит

VI Професионална среща на вътрешните одитори в България: „Стимулът и санкцията в одиторския подход”

Международни професионални практики по вътрешен одит Международни професионални практики по вътрешен одит

Наръчник за външна оценка на качеството

Учебно помагало CIA, част I

Audit and Risk Committees News from EU Legislation and Best Practices

Актуално

ОТГОВОР ДО ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ" НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ОТНОСНО ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПРАВИЛА ЗА ОБСЪЖДАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ В ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ № 28/21.03.2015 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ИВОБ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИВОБ ЗА ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УС НА ИВОБ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015-2017 Г.

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2015 Г.

Становище на УС на ИВОБ по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Промени в докладването на CPE точки

Позиция на Глобалния институт относно ” Три линии на защита”

Проучване "10 години модерен вътрешен одит в България"

Обучителен семинар: „Oдит на корпоративна социална отговорност и социален одит“, 17.09.2015 г.

Глобален институт на вътрешните одитори

Международен институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Логен ООД

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

ISACA

Асоциация на индустриалния капитал в България

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.