• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НИВАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL)

V Професионална среща на вътрешните одитори, 26-27 юни 2014 г., гр.София, София Хотел Балкан

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2014 Г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 3/2014

Международни професионални практики по вътрешен одит

с приложение-книжка: Актуализация от 01.01.2013 г.

Международни професионални практики по вътрешен одит Международни професионални практики по вътрешен одит

Наръчник за външна оценка на качеството

Учебно помагало CIA, част I

Изменения в Международните професионални практики по вътрешен одит (IPPF)

Актуално

Програма на обученията 2014 г.

Становище на УС на ИВОБ по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Промени в докладването на CPE точки

Преходен план за кандидатите по програма CIA

Позиция на Глобалния институт относно ” Три линии на защита”

Проучване "10 години модерен вътрешен одит в България"

Важно за кандидатите по сертификационна програма CIA

"Обучителен курс за кандидатите по програма CIA - Част I (Нова структура в 3 части)“, 02-03 октомври 2014 г.

Обучителен семинар „Техники и инструменти за вътрешен одит – практически умения“, 02-03 октомври 2014 г.

Обучителен семинар „ Изграждането на екип - споделяне на корпоративна идентичност. Стратегии за успех при хоризонтални и вертикални екипи “, 09-10 октомври 2014 г.

Обучителен семинар „Одит на корпоративната социална отговорност“, 16 октомври 2014 г.

Обучителен семинар „Вътрешни оценки на качеството на вътрешния одит в публичния сектор“, 17 октомври 2014 г.


 

 

 The IIA's 2014 International Conference
Глобален институт на вътрешните одитори

Международен институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

Логен ООД

ISACA

Асоциация на индустриалния капитал в България

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.