• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

Програма на обученията 2017 г.

Актуализирани стандарти 2017 г.

През погледа на клиента: Послания на заинтересованите страни към вътрешния одит

Шест императивни принципа в подхода на одитния комитет: Да дадем възможност на вътрешния одит да поведе към положителна промяна

Global Perspectives and Insights: Elevating Internal Audit’s Strategic Impact

Годишен абонамент - 2017 г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 5/2015

Видеообучение на тема: "Вътрешен анализ на адекватността на капитала (ICAAP) - Ролята на вътрешния одит"

Глобален институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Логен ООД

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

ISACA

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.