• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

Изменения в Международните професионални практики по вътрешен одит (IPPF)

Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL)

V Професионална среща на вътрешните одитори, 26-27 юни 2014 г., гр.София, София Хотел Балкан

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2014 Г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 3/2014

Международни професионални практики по вътрешен одит

с приложение-книжка: Актуализация от 01.01.2013 г.

Международни професионални практики по вътрешен одит Международни професионални практики по вътрешен одит

Наръчник за външна оценка на качеството

Учебно помагало CIA, част I

Актуално

Програма на обученията 2014 г.

Становище на УС на ИВОБ по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Промени в докладването на CPE точки

Преходен план за кандидатите по програма CIA

Позиция на Глобалния институт относно ” Три линии на защита”

Проучване "10 години модерен вътрешен одит в България"

Важно за кандидатите по сертификационна програма CIA

Обучителен семинар „Одит на рисковите процеси в лизинговите дружества като финансови институции“, 19.09.2014 г.

“Обучителен курс за кандидатите по CGAP", 25 – 26 септември 2014 г.

"Обучителен курс за кандидатите по програма CIA - Част I (Нова структура в 3 части)“, 02-03 октомври 2014 г.

Обучителен семинар „Техники и инструменти за вътрешен одит – практически умения“, 02-03 октомври 2014 г.

Обучителен семинар „ Изграждането на екип - споделяне на корпоративна идентичност. Стратегии за успех при хоризонтални и вертикални екипи “, 09-10 октомври 2014 г.

 

 

 The IIA's 2014 International Conference
Internal audit conference in Budapest - 18/19 September 2014

Глобален институт на вътрешните одитори

Международен институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

Логен ООД

ISACA

Асоциация на индустриалния капитал в България

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.